Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine

Opis projekta

Kroz projekt želimo povećati istraživačke aktivnosti tvrtke Spačva d.d. s ciljem razvoja inovativnog i tehnološki značajno poboljšanog proizvoda, inovativnih hrastovih vrata, značajno poboljšane funkcionalnosti. Projekt se provodi u suradnji sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.

Ciljevi i rezultati

Opći cilj projekta je doprinos tvrtke Spačva d.d. povećanju konkurentnosti i jačanju tržišne pozicije domaćeg poduzetništva razvojem novih iznačajno poboljšanih proizvoda kroz povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi projekta: povećanje istraživačkih aktivnosti tvrtke Spačva d.d. s ciljem razvoja inovativnog i tehnološki značajno poboljšanog proizvoda – inovativnih hrastovih vrata značajno poboljšane funkcionalnosti, povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije tvrtke Spačva d.d. povećanje broja novozaposlenih u poduzeću Spačva d.d. te posljedično doprinos lokalnoj zajednici u nastojanjima za smanjenjem nezaposlenosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji se sufinancira:

Ukupna vrijednost projekta 45.787.603,70 kn

Iznos bespovratnih sredstava 20.719.724,42 kn

Razdoblje provedbe

Projekt se provodi 48 mjeseci, od 16.07.2018. do 16.07.2022-

Kontakt osoba

Anđelko Dobročinac
e-mail: andjelko.dobrocinac@spacva.hr

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te operativnom programu posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.