Preuzmi

Katalog

download icon
Spacva logo

INVESTITORI

Dobra poslovna suradnja i transparentnost poslovanja temelj su svake uspješne poslovne priče.

financijska izvješća

Spacva-FS-@31.12.2020-HR.pdf

Financijsko izvješće za 2020. godinu

31/12/2020
GIKU_UOU_DION_za_izradu_XML_datoteke.xlsx

GIKU-UOU-DION – 2019. godina

GIKU_UOP_DION_za_izradu_XML_datoteke-1.xlsx

GIKU-UOP-DION – 2019. godina

Spačva-FS-@31.12.2019-HR-@29.4.pdf

Financijsko izvješće za 2019. godinu

31/12/2019
Spačva-izvještaj-2017_hrv_FINAL.pdf

Financijsko izvješće za 2017. godinu

31/12/2017
SPVA-fin2016-1Y-REV-N-HR.pdf

Financijsko izvješće za 2016. godinu

31/12/2016
SPVA-fin2015-1Y-REV-N-HR.xls

Financijsko izvješće za 2015. godinu

31/12/2015
SPVA-fin2014-1Y-REV-N-HR.xls

Financijsko izvješće za 2014. godinu

31/12/2014
SPVA-fin2012-1Y-REV-N-HR.xls

Financijsko izvješće za 2012. godinu

31/12/2012
SPVA-fin2010-1Y-REV-N-HR.pdf

Financijsko izvješće za 2011. godinu

31/12/2011
SPVA-fin2009-1Y-NotREV-K-HR.pdf

Financijsko izvješće za 2010. godinu

31/12/2010
GIKU_UOP_DION_za_izradu_XML_datoteke.xlsx

Financijsko izvješće za 2009. godinu

31/12/2009
SPVA-fin2008-1Y-NotREV-N-HR.xls

Financijsko izvješće za 2008. godinu

31/12/2008
SPVA-fin2007-1Y-NotREV-N-HR.xls

Financijsko izvješće za 2007. godinu

31/12/2007
SPVA-fin2006_31-12-2006.xls

Financijsko izvješće za 2006. godinu

31/12/2006

uprava

članovi uprave

Josip Faletar

Predsjednik Uprave

Ante Radoš

Član Uprave

Ivan Perković

Član Uprave

članovi nadzornog odbora

Borislav Škegro

Predsjednik Nadzornog odbora

Mario Popić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Jakov Krešić

Član Nadzornog odbora

Krešimir Čemerika

Član Nadzornog odbora

Ilija Budimir

Član Nadzornog odbora

dioničari

vlasnička struktura

75.85%

fond rizičnog kapitala quaestus private equity kapital ii

18.96%

hrvatska poštanska banka d.d.

3.92%

Addiko bank d.d.

1.27%

mali dioničari

right arrowfinancijska izvješća