Društveno odgovorno poslovanje

SPAČVA d.d. je prepoznala i u svoje poslovanje implementirala društveno odgovorno poslovanje (DOP) kao jedan od presudnih čimbenika za održivi razvoj kroz promicanje odgovorne prakse dobrog i transparentnog upravljanja, te promicanje interesa različitih dionika na putu prema postizanju kvalitete i održivog razvoja.

Ta poslovna praksa zasniva se na načelu ujednačenog vođenja računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju te u ulaganju u ljudske potencijale.

Odnosi s partnerima, dobavljačima i potrošačima grade se dugi niz godina i to  kvalitetnim proizvodom te međusobnim povjerenjem i fer odnosima. U svoje marketinške komunikacije ugradili smo  praksu istinitosti pri oglašavanju naših proizvoda.

Ljudski potencijali promatraju se kao zaposlenici koji su dragocjeni za tvrtku pa smo orijentirani na rast i razvijanje potencijala i vještina pojedinaca. Ulaganje u potencijale je isplativije od ulaganja u bilo koje druge resurse. U tom duhu SPAČVA d.d. provodi razne interne edukacije za radnike, tečajeve stranih jezika, razna osposobljavanja radnika za rad u preradi i obradi drva.

Primjerice, svi učenici Drvodjelsko tehničke škole koji  pohađaju praksu u SPAČVA d.d. i ističu se trudom i zalaganjem, nakon završetka školovanja budu primljeni u radni odnos u tvrtku. Od prošle godine SPAČVA d.d. dodijelila je stipendiju studentici Šumarskog fakulteta s ciljem zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija.

Praksa sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme sa svim radnicima traje duži vremenski period, čime je s jedne strane uspostavljena formalna jednakost svih radnika glede njihovog radnog statusa, a s druge strane takva praksa doprinosi razvijanju osjećaja sigurnosti i stabilnosti te omogućuje radnicima fokusiranje isključivo na njihove radne zadatke i obveze.

Potaknuti nastojanjem za još čvršćim povezivanjem akademske i poslovne zajednice, nastavlja se dugogodišnja praksa suradnje sa Ekonomskim fakultetom i Hrvatskom udrugom poslodavaca i omogućuje se obavljanje prakse studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Obavještavanje radnika, osim putem oglasnih ploča tvrtke o svim bitnim događanjima u tvrtki i važnim informacijama, provodi se i putem facebook stranice E-Novosti SPAČVA d.d.

Također, radi poboljšanja komunikacije tvrtka  je izradila i postavila u svaki pogon „sandučiće za male ideje“ u koje svaki radnik može ubaciti svoje pohvale, primjedbe i kritike.

Nadalje, u cilju poboljšavanja ponašanja i rezultata rada radnika i unaprjeđivanja interne komunikacije tvrtka je uvela proces upravljanja radnim učinkom, koji će u konačnici donijeti dobrobit kako poslodavcu, tako i radnicima. Radnici  kroz spomenuti proces jasnije vide važnost svog radnog mjesta u tvrtki, točno znaju koji su njihovi radni ciljevi i u kojoj mjeri su oni postignuti te imaju pravovremenu informaciju što treba učiniti da bi rezultati bili još bolji, čime je osigurana i bolja dvosmjerna komunikacija radnika i neposrednog rukovoditelja.

SPAČVA d.d. svake godine organizira prigodno druženje i  ručak za sve radnike tvrtke.

U sferi zaštite okoliša, SPAČVA d.d. djeluje u više područja. Provode se tehničke mjere za smanjenje utjecaja na okoliš, sustavno se prati utjecaj naše tvrtke na okoliš mjerenjem emisija iz stacionarnih izvora te se provodi  mjerenje kvalitete zraka. Investira se u strojeve i opremu za uštedu energije u pogledu poduzimanja mjera za smanjenje potrošnje energije. Glede mjera za smanjenje količine otpada, tvrtka vodi brigu o razvrstavanju otpada, kao i zbrinjavanju otpada kao mjere za smanjenje utjecaja na okoliš. Provodi se, također, sustavno praćenje i kontrola voda. Ove godine investirano je u rekonstrukciju kanalizacijskog sustava, što će u konačnici dovesti do poboljšanja kvalitete otpadnih voda.

Iz svih gore navedenih razloga, na društveno odgovorno poslovanje ne gledamo kao na trošak nego kao ulaganje u budućnost.