Natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu tehničkog materijala