Preuzmi

Katalog

download icon
Spacva logo

KLASE PROIZVODA

Na ovoj stranici možete vidjeti sva obašnjenja klasa naših proizvoda

PARKET

KLASIČNI - HRAST

 • Približno ravne žice, ujednačene boje, na licu bez kvrga, bjeljike i drugih grešaka.

 • Dozvoljene sve teksture, blaga promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 8 mm i tamne kvrge do ø 1 mm. Bez bjeljike.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje, na licu zdrave kvrge u boji drva do ø 10 mm i tamne kvrge do ø 5 mm, tragovi bjeljike.

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø 20 mm i tamne do ø 15 mm, bjeljika, promjena boje, do 5 uboda mušice.

 • Sve greške drva su dozvoljene osim truleži. Parket je tehnički ispravan.

LAMEL – HRAST

 • Dozvoljene sve teksture, blaga promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 8 mm i tamne kvrge do ø 1 mm. Bez bjeljike.

 • Sve greške drva su dozvoljene osim truleži. Parket je tehnički ispravan.

LAM - HRAST

 • Dozvoljene sve teksture, blaga promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 2 mm. Bez bjeljike.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 5 mm i tamne kvrge do ø 3 mm.Bez bjeljike.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje, na licu zdrave kvrge u boji drva do ø 5 mm i tamne kvrge do ø 3 mm, bjeljika do 1/3 površine.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje. Na licu zdrave kvrge do ø 15 mm i tamne kvrge do ø 10mm. Bjeljika do ½ površine.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje. Na licu zdrave kvrge do ø 15 mm i tamne kvrge do ø 10mm. Dozvoljena bjeljika.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje. Na licu zdrave kvrge do ø 15 mm i tamne kvrge do ø 10mm. Dozvoljena bjeljika i ubodi mušice.

KLASIČNI - JASEN

 • Dozvoljene sve teksture, blaga promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 2 mm i tamne kvrge do ø 1 mm.

 • Dozvoljene sve teksture, promjena boje, na licu zdrave kvrge u boji drva do ø 10 mm i tamne kvrge do ø 5 mm, kern do 1/3 površine.

 • Sve greške drva su dozvoljene osim truleži. Parket je tehnički ispravan.

LAMEL - JASEN

 • Dozvoljene sve teksture, blaga promjena boje, na licu zdrave kvrge do ø 2 mm i tamne kvrge do ø 1 mm.

 • Sve greške drva su dozvoljene osim truleži. Parket je tehnički ispravan.

SELJAČKI POD

HRAST

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø10mm, blaga promjena boje. Bez bjeljike, tamnih kvrga i pukotina

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø35mm, promjena boje, sitne pukotine. Bez bjeljike i tamnih kvrga.

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø70mm, bjeljika do 30% širine, promjena boje, sitne pukotine.

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge, promjena boje, sitne pukotine i ubod mušice.

JASEN

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø10mm, kern do 5% površine, promjena boje. Bez tamnih kvrga i pukotina.

 • Na licu dozvoljene zdrave kvrge do ø70mm, kern, promjena boje, sitne pukotine.