Posjet župana Vukovarsko-srijemske županije g. Damir Dekanić i članova Uprave Hrvatskih šuma

20/01/2022

U sklopu posjete župana Vukovarsko-srijemske županije g. Damira Dekanića Drvnoj industriji Spačva, u utorak 18.01.2022. godine održan je radni sastanak zajedno sa Upravom Hrvatskih šuma, na čelu sa Predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma g. Krunoslavom Jakopčićem.

Sudionike je na samom početku ispred BJELIN GRUPE pozdravio g. Jozo Jović, istaknuvši značaj dosadašnje podrške Hrvatskih šuma u ispunjavanju godišnjih planova i dopreme sirovine. „Najviše se oslanjamo na Upravu šuma Vinkovci jer su nam najbliži, dogovoreno je da njihov transport koristimo za dopremu trupaca i zadovoljni smo dosadašnjom suradnjom. Imamo nekoliko svojih kamiona, ali kada se sagleda da nam treba na stotine kamiona godišnje, koristimo transport Hrvatskih šuma i u Bjelovaru, Ogulinu, Otoku i tu je zaista ostvarena uspješna suradnja ostvarena. Želimo skupa sa Hrvatskim šumama raditi na promjeni percepcije da se šumama ne gospodari na pravi način. Smatramo da Hrvatske šume sa svojom sirovinskom bazom su u stanju otvoriti još tisuće i tisuće radnih mjesta kroz viši stupanj finalizacije proizvoda, što nam je svima u interesu, da dobijemo proizvod sa višom dodanom vrijednošću, tako da drvna industrija i radnici u drvnoj industriji ne budu na margini društva, nego da budu dobro plaćeni i da ne odlaze iz Slavonije. Vidjeli smo poražavajuće podatke popisa stanovnika i svjesni smo da se sa jasnim mjerama potpore županije i Hrvatskih šuma, mladim ljudima  može osigurati mogućnost da od svog rada žive. Smatramo da o tome treba pričati, na tome svi moramo raditi, da si trebamo uzeti to kao zajednički zadatak. Mi smo kao BJELIN GRUPA spremni ulagati i investirati.“ Jović je naglasio da ne možemo biti samo promatrač, već da je i na nama da ulažemo u struku, da stvaramo nove mlade kadrove. Želimo naglasiti ekološki i društveno gospodarski potencijal prerade drva koji i u Europi postaje sve značajniji jer se drvo prerađuje u ruralnim krajevima, čime se čuvaju brojna radna mjesta. Iz tog razloga se šumarstvo i prerada drva sve više doživljavaju kao cjelovit, jedinstven i integrirani sektor velikih mogućnosti.

Predstavljeni su planovi za prostorno proširenje unutar Spačve d.d. Konstatirao je da je u Spačvi d.d. vrlo dobro organiziran sustav, da Spačva d.d. posjeduje dobru sirovinsku bazu, da su tu ljudi sa znanjem i energijom te da je jedino nedostajao pravi investitor koji je spreman uložiti, što je sad riješeno preuzimanjem Spačve d.d. od strane BJELIN GRUPE.

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma g. Krunoslav Jakupčić rekao je kako je zadovoljan dosadašnjom suradnjom s Bjelin grupom, veseli ga nastavak suradnje i očekuje da će ta suradnja u budućnosti biti još bolja, te da će Hrvatske šume gledati da ulože u svoj vozni park kako bi osigurali još bolju uslugu.

Župan Dekanić osvrnuo se na preuzimanje Spačve, zadovoljan je činjenicom da je Spačvu preuzela upravo BJELIN GRUPA, jer se na taj način kompletira cjelina i diže se sve na veću razinu, kao što smo imali priliku vidjeti kako sve funkcionira u Otoku. Dotaknuo se i popisa stanovnika, gubitka ljudi koji je poražavajući. Po njegovom mišljenju, situacija je ozbiljna i on će sa pozicije župana nastojati svakog investitora pomoći i zaštititi, tražiti i od Hrvatskih šuma da se u najvećoj mogućoj mjeri sirovina zadrži u Slavoniji.

Preduvjet za pametno i održivo korištenje šumske sirovine je raspoloživost same sirovine. Stoga se konstantno apelira na decentralizaciju Hrvatskih šuma i na unaprjeđenje modela raspodjele šumske sirovine na način da UŠP Vinkovci mora imati mogućnost samostalne raspodjele sirovine od koje najveću korist mora imati u prvom redu lokalna zajednica i lokalno gospodarstvo, a da se dobit od prodaje trupaca ulaže u razvoj lokalnog šumarstva i lokalne drvne industrije.

 

Posjet je završen obilaskom proizvodnih pogona Drvne industrije Spačva.

 

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *