ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ INOVATIVNIH DRVNIH ZIDNIH OBLOGA, PREGRADNIH I NOSIVIH ZIDOVA ZA ODRŽIVU GRADNJU U PODUZEĆU SPAČVA D.D.

NAZIV PROJEKTA: Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d.

NAZIV KORISNIKA: Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 63.881.060,08 KN

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 26.712.473,84 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.09.2020. – 01.09.2023. – 01.09.2023.

Drvna industrija Spačva d.d. je 2020. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ prijavila projekt pod nazivom: Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 16. kolovoza 2021. godine.

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom će se provesti znanstveno-istraživačke aktivnosti u svrhu razvoja inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju, koji predstavljaju rezultate projekta. Projekt će ostvariti doprinos tematskom prioritetnom području ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ, kao i tematskom prioritetnom području HRANA I BIOEKONOMIJA. Osim prijavitelja, na projektu sudjeluju partneri Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: Opći cilj projekta jeste osigurati dugoročno održivi razvoj i što veću učinkovitost bez negativnog utjecaja na okoliš. Navedeni projekt rezultirat će s tri nova proizvoda (inovativna drvna zidna obloga, nosivi i pregradni zid za održivu gradnju) čime će se na tržištu makroregije pojaviti proizvodi sa svojstvima koja danas, za navedeni asortiman proizvoda, nisu dostupna te će predstavljati iskorak i povećati potražnju za asortimanom prijavitelja, prvenstveno na inozemnom tržištu. Posebna pažnja posvećivat će se ekološkoj prihvatljivosti kako bi gotov proizvod imao čim povoljniji ekološki otisak, tj. kako bi se ostvarila eko-inovacija.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Razvoj sendviča/konstrukcije drvenih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova

2. Optimizacija tehnologije proizvodnje hrastovog furnira za drvene zidne obloge, pregradne i nosive zidove

3. Procjena utjecaja životnog vijeka (LCA) masivnoga drvenog sendvič panela na okoliš

4. Istraživanje toplinskih i akustičnih svojstava različitih drvnih materijala i sendviča/konstrukcija

5. Razvoj estetsko-oblikovnih rješenja interijera primjenom zidnih obloga od furnira s različitim prirodnim pojavnostima s ciljem povećanja iskorištenja furnirskih trupaca

6. Upravljanje projektom

7. Promidžba i vidljivost

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta te ciljeva Javnog poziva.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kontakt osoba: Ines Baričević, Voditelj projekata, EU fondovi (Project Manager, EU funds)

Email: ines.baricevic@spacva.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Spačva d.d.