Dokumentacija o nabavi, u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, Broj nabave: KK.01.2.1.01.0117-2018-01, naziv nabave: “Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine”

16/11/2018

Sukladno točki 1.2 Dokumentacje o nabavi, u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, Broj nabave: KK.01.2.1.01.0117-2018-01, naziv nabave: „Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“ – Upravljanje projektom i administracija, za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju o nabavi, a Naručitelj odgovore, ne otkrivajući identitet subjekta koji je pitanje postavio, objavljuje na svojoj web stranici (http://www.spacva.eu/) i (http://www.strukturnifondovi.hr/) na kojima je objavljena i osnovna Dokumentacija o nabavi. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen najkasnije tijekom desetog (10) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, Naručitelj objavljuje odgovore na web stranicama najkasnije tijekom šestog (6) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Tijekom perioda za dostavu ponuda zaprimljen je zahtjev jednog gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama:

  1. Nastavno na točku 1.2. i točku 4.1. Dokumentacije o nabavi za upravljanje projektom i administraciju projekta „Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“, broj nabave: KK.01.2.1.01.0117-2018-01, dostavljamo sljedeći zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi:

Naručitelj je u točki 4.1. Dokumentacije o nabavi (Tehnička i stručna sposobnost) propisao sljedeće kriterije tehničke sposobnosti:

„Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave odnosno u godini u kojoj mu je upućen Poziv na dostavu ponude i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio najmanje 1 ugovor koji je isti ili sličan predmetu nabave pružanja usluga upravljanja i administracije projektom (Prema Zakonu o javnoj nabavi ili postupcima za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi), čija je vrijednost najmanje 1.500.000,00 HRK bez PDV-a.“

Molimo Naručitelja potvrdu da će se pod ugovorom istim ili sličnim predmetu nabave vrednovati iskustvo ponuditelja u upravljanju i administraciji projekta financiranog iz međunarodnih financijskih institucija, uzevši u obzir odredbe Priloga 4 „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, konkretno načela jednakog postupanja i nediskriminacije i načela zaštite tržišnog natjecanja koje će omogućiti prikupljanje ponuda na najširoj osnovi.

Odgovor Naručitelja:

U cilju osiguranja što je moguće bolje primjene odredbi Priloga 4 „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ tj. propisanih načela, Naručitelj je u u točki 4.1. Dokumentacije o nabavi (Tehnička i stručna sposobnost) propisao kriterij tehničke sposobnosti:

Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave odnosno u godini u kojoj mu je upućen Poziv na dostavu ponude i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio najmanje 1 ugovor koji je isti ili sličan predmetu nabave pružanja usluga upravljanja i administracije projektom (Prema Zakonu o javnoj nabavi ili postupcima za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi), čija je vrijednost najmanje 1.500.000,00 HRK bez PDV-a.“.

Stoga je naglasak dan na uredno izvršenje najmanje 1 ugovora koji je isti ili sličan predmetu nabave pri čemu fokus nije na izvoru financiranja projekta nego isključivo na stečenom iskustvu koje je isto ili slično predmetu nabave.

Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *