Nagradna igra “Žirka potraži za Greyp u garaži”

01/09/2020

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Žirka potraži za Greyp u garaži“

 

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

Članak 1. – Priređivač

Priređivač i voditelj obrade osobnih podataka nagradne igre „Žirka potraži za Greyp u garaži“ (u nastavku „igra“) je Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo sa sjedištem u Vinkovcima (SPAČVA d.d.), Duga 181,32100 Vinkovci, OIB: 02046778584, dalje u tekstu „Priređivač“.

Nagradnu igru provodi, i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, info@mpg.hr, 01/6064-657) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Svrha nagradne igre je promidžba SPAČVA proizvoda.

 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

 

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 01.09. do 30.11.2020.

 

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe u jednoj kupovini na jednom računu minimalno 5 vrećica Spačva peleta ili 5 paketa Spačva briketa (u daljnjem tekstu „Proizvod“),  u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske u kojima se ovi proizvodi nalaze u prodaji u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060:

  • spacva, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja

(Npr.: spacva, 1234/123/1, Ime i prezime, Ulica 5, Zagreb, 01.02.1980.)

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

 

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev administratora.

 

Članak 5. – Izvlačenje

Javno izvlačenje dobitnika bit će održano 08.12.2020. u 11:00h u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati više puta, ali s različitim računima i može osvojiti samo jednu nagradu, i to onu za koju je prvu izvučen.

Po jednom računu moguće je poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa bit će nevažeća.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 30.11.2020. u 23:59 sati.

 

Članak 6. – Nagrade

Nagrade:

1 x električni bicikl Greyp

Vrijednost jedne nagrade: 49.400,00 kn, ukupna vrijednost 49.400,00 kn (PDV uključen)

5 x Mastercard prepaid kartica OTP banke d.d. u vrijednosti 5.000,00 kn

Vrijednost jedne nagrade: 5.000,00 kn, ukupna vrijednost 25.000,00 kn (PDV uključen)

7 x Mastercard prepaid kartica OTP banke d.d. u vrijednosti 2.000,00 kn

Vrijednost jedne nagrade: 2.000,00 kn, ukupna vrijednost 14.000,00 kn (PDV uključen)

10 x Mastercard prepaid kartica OTP banke d.d. u vrijednosti 1.000,00 kn

Vrijednost jedne nagrade: 1.000,00 kn, ukupna vrijednost 10.000,00 kn (PDV uključen)

10 x SPAČVA vaučer* za pelet ili briket u vrijednosti od 1.000,00 kn

* Spačva vaučer je moguće realizirati u Spačva maloprodajnim salonima: Vinkovci, Zagreb, Split u roku od godine dana od izdavanja.

Vrijednost jedne nagrade: 1.000,00 kn, ukupna vrijednost 10.000,00 kn (PDV uključen)

20 x Spačva utješni paket  koji sadrži: daščicu Žirko, dasku za tijesto, stalak za vino

Vrijednost jedne nagrade: 168,75 kn, ukupna vrijednost 3.375,00 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 111.775,00 kn (PDV uključen)

 

** Mastercard prepaid kartica OTP banke d.d. isključivo može biti korištena za kupovinu proizvoda i usluga na svim prodajnim mjestima koja kao sredstvo plaćanja prihvaćaju Mastercard prepaid karticu OTP banke d.d., uključujući i kupovinu preko Interneta. Mastercard prepaid kartica OTP banke d.d. ne može biti korištena za podizanje gotovog novca na bankomatima.

 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

 

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

 

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre obvezuje se u ime Priređivača a prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

 

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.nagradne.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

 

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA:UP/I-460-02/20-01/328

URBROJ:513-07-21-01-20-2

Zagreb, 11.kolovoza 2020.

                                                                       

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.nagradne.hr.

Pravila nagradne igre „Žirka potraži za Greyp u garaži“ dostupna su na adresi Administratora.

 

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je SPAČVA d.d., Duga 181, 32100 Vinkovci, OIB: 02046778584.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Priređivača nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Priređivač mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator i Priređivač obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem kontakt e-mail adrese gdpr@spacva.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Slanjem SMS prijave u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Priređivača, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Dobitnici nagrade potrošačka kartica će osim podataka koji su poslani u prijavi trebati dostaviti Administratoru na e-mail: nagradne@mpg.hr podatke za izdavanje potrošačke kartice: ime, prezime, adresa, grad, datum rođenja, kontakt telefon, OIB, broj osobne iskaznice.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (npr.dobavljačima za nagrade kako bi dobitnici mogli realizirati svoje nagrade, dostavnoj službi za isporuku nagrada) te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara i javnom bilježniku koji sudjeluje u provedbi izvlačenja dobitnika. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Administrator i Priređivač mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

 

Članak 11. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 01.09.2020.

Spačva d.d.

Priređivač

Komentari

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *